Sunday, May 22, 2016

Väärtuste projekti raames Norras!

15.-20. mail viibis kooli esindus Norras, kus kohtusid kõikide partnerriikide 3-liikmelised delegatsioonid. Kohtumise peateema oli omavalitsusüksuste vaheline koostöö ja õpetaja/kooli roll.

Õpetajad koostasid reisist ja sealsetest tegemistest pikema reisikirja - loe!

No comments:

Post a Comment