Erasmus+ SDDS


2018 - 2020


„Demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik demokraatia“ (lühend: SDDS)

Projekti tunnus: 2018-1-PT01-KA229-047365

Projekti nimetus inglise keeles:
Sustainability for Democracy,   Democracy for Sustainability

Partnerid: Eesti, Portugal, Kreeka ja Soome.Projekti koduleht: https://sddserasmus.blogspot.com/

Blogipostitused märksõna sdds


4-etapilise tegevuskava teemad on järgmised:

- 1. etapp: "Institutsioonide demokraatia ja keskkond" Kreekas (jaanuar 2019)

- 2. etapp: "Demokraatia, keskkond ja majandus" Soomes (mai 2019)

- 3. etapp: "Demokraatia, keskkond ja kunst" Portugalis (oktoober 2019)

- 4. etapp: "Demokraatia, keskkond, teadus ja tehnoloogia" Eestis (mai 2020)

No comments:

Post a Comment