Nordplus JuniorNPJR-2018/10266

CULTURE -  Competence, Understanding, Learning, Tolerance, Unity, Relation, Empathy

Partnerid:  Kuusalu keskkool, Nesodden videregående skole,  Glasir – Torshavn College


Projekti periood: 2018-2021

Projekti sihtgrupp: gümnaasiumiõpilased, õpetajad


Projekt ühendab 16–19-aastaseid õpilasi ning kahe Põhjamaa ja ühe Balti riigi õpetajaid.

Projekti raames võtame vaatluse alla kultuuri teema selle kõige laiemas tähenduses, kuna arvame, et meie riikidel on selles valdkonnas palju ühist. Meil on ajalooliselt palju ühist. Peamine eesmärk on tugevdada kultuuriteadlikkust, piiriüleste suhete arendamist ja tänapäeva ühiskonna teemadega tegelemist Põhjamaade ja Baltimaade kultuuriraames.

Projekti akronüüm KULTUUR: pädevus, mõistmine, õppimine, sallivus, ühtsus, suhted ja empaatia. Nende seitsme märksõna kombinatsioon võimaldab õpilastel koostöiste tegevuste käigus mõista paremini üksteise kultuurilist identiteeti

Tegevused, mis projekti käigus läbi viiakse, on seotud aktiivse eluviisi ja õues õppimisega (Eesti), eneseväljenduse, kujutava kunsti ja muusikaga (Fääri saared) ning meediapädevuse ja kodanikuaktiivsuse tee3madega (Norra).


2018-2019 I projektiaasta
03.-07.12.2019 projektikohtumine Eestis, kus osaleb 2 õpetajat Norrast ja 2 Fääridelt
28.01-02.02.19 projektikohtumine Fääridel, kus osaleb 4 õpetajat Eestist.
25.02-01.03.19 projektikohtumine Norras, kus osaleb 4 õpetajat Eestist
25.-29.03.19 - projektikohtumine Eestis, kus osaleb 2 õpetajat Norrast ja 2 Fääridelt

2019-2020 II projektiaasta
07.-11.10.2019 - Projektikohtumine Norras. Eestist osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat
30.03-03.04.20 - Projektikohtumine Eestis. Võõrustame kummastki partnerriigist 8 õpilast ja 2 õpetajat.

2020-2021 III projektiaasta
14.-19.09. 2020 - projektikohtumine Fääridel. Eestist osaleb 8 õpilast + 2 õpetajat
Lisaks on planeeritud kahe õpilase individuaalne õpiränne Eesti ja Fääride vahel:
2 õpilast Eestist läheb 2 nädalaks Fääridele.
2 õpilast Fääridelt tuleb kaheks nädalaks Eestisse.
Õpilastega sõidab kaasa 1 õpetaja.

Selle tegevuse kuupäevad on veel lahtised.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti nimi: Open the Door!

Projekti nimi eesti keeles:  Ava uks!Projekti number: NPJR-2015/10281

Teema: Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimine 

Kestus: 2015/2016

Sihtgrupp: Gümnaasium

Partner: Moletu gymnasium, Moletai, LEEDU

Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Toetussumma:  9240 eur

____________________________________________________________

Blogipostitused leiad märksõna "Nordplus" alt.
Otselink siin.

----------------------------------------------------------------------------
NB! Valmistame ette uue perioodi (2016-2019) Nordplus projekti. Õpetajad osalesid projekti ettevalmsitaval kohtumisel Oslos jaanuaris 2016. Vaata ülevaadet partneritest, projekti sisust ning Norrast ja Fääri saartest.
_________________________________________________
Projekti tegevused:


Õpilasgruppide vahetus
1.  Leedu õpilased Eestis 26.-30.10.2015
2. Eesti õpilased Leedus 04.-08.04.2016

Õpetajate kohtumised
1. Eesti õpetajad Leedus - 29.02-03.03.2016
2. Leedu õpetajad Eestis - mai 2016

No comments:

Post a Comment