Saturday, January 30, 2016

Levitame tulemusi - ilmus artikkel kohalikus lehes

03.02.2016 avaldas ajaleht Sõnumitooja artikli Kuusalu Keskkooli rahvusvahelise koostöö projektidest. Artiklis on sõna saanud ka kooli väisanud külalisõpetajad.
Loe lehte!
Artikkel

Thursday, January 21, 2016

Külalisõpetajad

20.-29. jaanuarini viibivad meie koolis kûlas kaks õpetajat partnerkoolidest - Magdalena Goc (Poola) ja  Vlasta Kovačević Herzog  (Horvaatia).

Magdalena on inglise keele ôpetaja, Vlasta aga kunsti- ja meediaôpetaja.

Nad külastavad tunde, tutvustavad oma kooli ja riiki, vaatlevad igapäevast koolielu, suhtlevad õpilaste ja ôpetajatega.