Erasmus+ Vaimne tervis

2018 - 2020

Projekti tunnus: 2018-1-EE01-KA229-047134

Projekti nimetus inglise keeles: Unriddling the puzzle. Enchasing the awareness of mental health

Parterid: Eesti, Portugal ja Prantsusmaa
Blogipostitused C2 Portugal https://opimeopirannates.blogspot.com/search/label/montemor-o-velho
Blogipostitused C3 Prantsusmaa https://opimeopirannates.blogspot.com/search/label/nantes


See projekt tegeleb vaimse tervise ja heaolu küsimustega. Võtame vaatluse alla kooli ja õpetaja rolli selle teema käsitlemisel ning uurime rakendusvõimalusi koolikeskkonnas. Kaasamine on üks selle projekti märksõnadest. Koolides on varasemalt rakendanud sotsiaalsete oskuste õppeprogramme, mille maht ja vorm riigiti erinevad, kuid on lõimitud kooli õppekavadesse.  Seetõttu näeme selle projekti otsest kasu koolide õppeprogrammide tugevdamisel. 

Projekt võimaldab partnerkoolidel arendada ja täiustada oma programme ja pedagoogilisi eesmärke. Sihtgrupp, kes sellest otseselt kasu saavad, on partnerkoolide õpilased ja õpetajad. Projektikohtumistel osalevad õpilased on vanuses 14–17. 

Peamine eesmärk on tõsta teadlikkust vaimse tervise ja heaolu kohta. Projekti sihtgrupid on õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad, kohalik kogukond, muud koolid  ja haridusasutused. Kavandatud tegevused hõlmavad kõiki sihtrühmi. 


Projekt jaguneb viieks verstapostist st mobiilsuseks:

1. "Vaimne tervis koolides. Õpetaja juhendamine ja pädevus." See sissejuhatav õpetajatele mõeldud koolitus toimub Eestis ja osaleb 4 õpetajat igast partnerriigist. (veebruar 2019)

2. "Vesi. Meie füüsiline tervis". Toimub Portugalis, osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat

igast partnerkoolist. (aprill 2019)

3. "Ratsutamine. Vaimse tervise edendamine". Toimub Prantsusmaal, osaleb 8

õpilast ja 2 õpetajat igast partnerkoolist. (oktoober 2019)

4. "Õpime meeltega". Toimub Eestis, osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat igast

partnerkool. (9.-15.veebruar 2020)

5. Õpilaste individuaalne õpiränne. 2 eesti õpilast õpivad 2 nädalat Prantsuse partnerkoolis. Tegu on sotsiaalse eksperimendiga, mille eesmärk on uurida mõju virtuaalse elu ja sotsiaalmeediale mõju noortele. Partnerkoolide õpilased ja õpetajad osalevad veebi vahendusel. Õpiränne viiakse läbi kevadel 2020.


No comments:

Post a Comment