Tuesday, November 3, 2015

Avastusi ja koostööd täis päevad!

Nädala jooksul õpiti üksteist tundma, saadi palju teada nii Eesti kui Leedu kohta. Koos osaleti õuesõppetundides ning lahendati ülesandeid nutiseadmete abil. 
Ka traditsiooniline paber ja pliiats leidis kasutust.

Väljasõit Lahemaa Rahvusparki jääb kauaks meelde. Ilmataat kinkis meile suurepärase päikeseline sügisilma! Kohtumine Eesti rannikuga Altjal meeldis leedukatele eriti - meil olla nii mõnusad kivised rannad .)


No comments:

Post a Comment