Thursday, March 10, 2016

Väärtused meil ja partnerkoolides

Väärtuste projekti ühe tegevusena kaardistasid kõik partnerkoolid oma väärtused, millest juhindutakse kooli õppe- ja kasvatustöös.

Koostasime neist ülevaate  Prezi keskkonnas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Väärtused:

Horvaatia
Sallivus, loovus, linna keskkond. Ma olen siin, et teha maailm paremaks

Eesti
Võimetekohane õppimine
Areng, turvalisus, tunnustamine, koostöö, traditsioonid

Itaalia
Ilumeel,  õiguspärasus (legaalsus), innovatisoon, solidaarsus

Norra
Aktiivsed ja enesekindlad õpilased
Julgus (südikus), aktiivne liikumine, sõprus, koostöö koduga

Poola
Kooli väärtus: Lahkus annab headust (Ladina keeles: Officium officio provocateur)
Regiooni  väärtus:  Töökus ja säästlikkus 
Riigi väärtus: Jumal, au, isamaa

Portugal
Vabadus (priius), solidaarsus, koostöö,  viisakus (lahkus), austus (lugupidamine), demokraatia

Türgi
Jagamine, vastutus, osalus, ausus, austus, sallivus, vabadus, kaasamine


No comments:

Post a Comment