Sunday, September 25, 2016

Projektikohtumisel Londonis ja mis saab edasi?

Klassijuhataja ja inglise keele õpetaja Ene Lõoke jagab muljeid Londonis peetud projektikohtumistelt.

---------------------------------------------------

22.- 23. septembril toimus Londonis Erasmus+ kaasava hariduse projekti "Join Us, Support Me!" (facebook leht) koosolek, kus osalesid partnerkoolid Rumeeniast, Slovakkiast, Itaaliast ja Eestist. Koosolekulaua taga istusid veel koostööpartnerid- koolitajad Inglismaalt, Leedust, Rootsist, Belgiast. Kokku osales 15 inimest.
Projektis ei osale kahjuks enam Türgi, sest nende erakool on suletud.

Kõigepealt andis projektijuht tagasiside Kuusalus mais toimunud sporditeemalisele partnerkoolide õpilaste ja õpetajate projektinädalale. Kuusalu sai väga kõrge hinnangu, kõik osalejad olid väga rahul  ja projektijuht nimetas meie koolis toimunud kohtumise seni toimunud üritustest parimaks!

Märtsis pidi Türgis toimuma sporditeemaline kohtumine, aga kuna Türgi projektis enam ei osale, leiti uus kohtumispaik, milleks saab Brüssel Belgias.

2. novembril alustab Kuusalu Keskkooli 10 õpilasest ja 2 õpetajast koosnev rühm lendu Rumeeniasse. Kohale jõuame alles 3. novembri õhtul, teistest riikidest hiljem, sest varem ei lähe sobivat lendu. Tagasi tuleme teistest päeva hiljem samal põhjusel.

Rumeenias toimub muusikateemaline kohtumine. Ka sel korral oli  projektis osaleda soovijaid palju ja tuli loosida. Õpilased valiti 5.- 7. klassidest. 

Partnerriikide õpilased saavad enne reisi tuttavaks virtuaalse mobiilsuse kaudu kasutades eTwinningu keskkonda. Esimest korda suheldakse 10. oktoobril ja nii 6 korda kahe nädala jooksul. Õpilastel tuleb peale tutvumise tegeleda erinevate muusikat puudutavate teemadega. See on rühmatöö ja tuleb alati tähtajaks esitada ja seejärel tutvuda teiste riikide töödega. 

Kohapeal Rumneeias on palju tegevusi, mis on seotud muusikaga ja erinevate riikide õpilased töötavad koos. Lepiti kokku, et igas koolis moodustakse 2 rühma, et õpilased tutvuksid ja saaksid omavahel suhelda.


Meil on ees põnev aeg. Kõigepealt saab meie kooli erinevatest õpilastest ühtne meeskond ja seejärel esindame Eestit Rumeenias.

London. Graffitiga kaunistatud skatepark. Noored parasjagu sõitsid seal ruladega. See  idee jäi silma - sodimise asemel võiks teha kunsti!

Projektijuht Jana teeb selfit Big Beniga

Projektijuht Chiara koos Rumeenia kooli direktrissi ja projektijuhiga

Koht, kus koosolek toimus ja pildil ka õpetaja Marika Sloveeniast


Wednesday, September 14, 2016

Õppeaasta 2016/2017

Alanud õppeaasta toob taas põnevaid tegevusi rahvusvahelise koostöö valdkonnas!


Hispaaniast on juba saabunud Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlik, kes jääb kooli- ja kogukonnaelu elavdama kuni järgmise suveni.
Tutvustava artikli leiab kooli kodulehelt.

***

Jätkub Erasmus+ Väärtuste projekt ja algab projekti teine ehk viimane aasta. Juba oktoobri alguses võõrustame partnerriikide õpetajaid ning tutvustame oma kodukoha kaunist loodust. Näitame, kuidas edendada keskkonnaharidust ning õppida õues.
Õpilaste reis selle projekti raames toimub kevadel 2017 ja sihtriigiks on Horvaatia. Seal uurime, kuidas väärtustega tööd teha, kasutades animatsiooni ja filmi võimalusi.

***

Erasmus+ Kaasava hariduse projektil algab samuti teine tegevusaasta. Projekt ise lõpeb aga alles 2018 a kevad-suvel.  Mai 2016 võõrustasime partnerriikide õpilasi-õpetajaid, nüüd on taas meie kord külla minna.
Õpilaste esimene reis toimub hilissügisel Rumeeniasse, kus vaatluse all on muusika abil kaasamine. Kevadhooajale on planeeritud õpilasreisid Itaaliasse ja Türki. Kuna hetkel on olukord Türgis keeruline, siis lõplik otsus selle reisi osas võetakse vastu sügise jooksul.
Õpetajate sporditeemaline koolitus toimub juba novembri lõpul Rootsis.

***

Ka sel õppeaastal on kool saanud rahastuse õpetajate osalemiseks rahvusvahelistel koolitustel. Õppeaasta jooksul on planeeritud 8 inimese väliskoolitus. Osalevad erinevate õppeainete õpetajad (matemaatika, algklassid jm).

****

Alustatakse Nordplus Junior projekti ettevalmistust. Sihtgrupiks oleme valinud gümnaasiumiastme.