Sunday, September 25, 2016

Projektikohtumisel Londonis ja mis saab edasi?

Klassijuhataja ja inglise keele õpetaja Ene Lõoke jagab muljeid Londonis peetud projektikohtumistelt.

---------------------------------------------------

22.- 23. septembril toimus Londonis Erasmus+ kaasava hariduse projekti "Join Us, Support Me!" (facebook leht) koosolek, kus osalesid partnerkoolid Rumeeniast, Slovakkiast, Itaaliast ja Eestist. Koosolekulaua taga istusid veel koostööpartnerid- koolitajad Inglismaalt, Leedust, Rootsist, Belgiast. Kokku osales 15 inimest.
Projektis ei osale kahjuks enam Türgi, sest nende erakool on suletud.

Kõigepealt andis projektijuht tagasiside Kuusalus mais toimunud sporditeemalisele partnerkoolide õpilaste ja õpetajate projektinädalale. Kuusalu sai väga kõrge hinnangu, kõik osalejad olid väga rahul  ja projektijuht nimetas meie koolis toimunud kohtumise seni toimunud üritustest parimaks!

Märtsis pidi Türgis toimuma sporditeemaline kohtumine, aga kuna Türgi projektis enam ei osale, leiti uus kohtumispaik, milleks saab Brüssel Belgias.

2. novembril alustab Kuusalu Keskkooli 10 õpilasest ja 2 õpetajast koosnev rühm lendu Rumeeniasse. Kohale jõuame alles 3. novembri õhtul, teistest riikidest hiljem, sest varem ei lähe sobivat lendu. Tagasi tuleme teistest päeva hiljem samal põhjusel.

Rumeenias toimub muusikateemaline kohtumine. Ka sel korral oli  projektis osaleda soovijaid palju ja tuli loosida. Õpilased valiti 5.- 7. klassidest. 

Partnerriikide õpilased saavad enne reisi tuttavaks virtuaalse mobiilsuse kaudu kasutades eTwinningu keskkonda. Esimest korda suheldakse 10. oktoobril ja nii 6 korda kahe nädala jooksul. Õpilastel tuleb peale tutvumise tegeleda erinevate muusikat puudutavate teemadega. See on rühmatöö ja tuleb alati tähtajaks esitada ja seejärel tutvuda teiste riikide töödega. 

Kohapeal Rumneeias on palju tegevusi, mis on seotud muusikaga ja erinevate riikide õpilased töötavad koos. Lepiti kokku, et igas koolis moodustakse 2 rühma, et õpilased tutvuksid ja saaksid omavahel suhelda.


Meil on ees põnev aeg. Kõigepealt saab meie kooli erinevatest õpilastest ühtne meeskond ja seejärel esindame Eestit Rumeenias.

London. Graffitiga kaunistatud skatepark. Noored parasjagu sõitsid seal ruladega. See  idee jäi silma - sodimise asemel võiks teha kunsti!

Projektijuht Jana teeb selfit Big Beniga

Projektijuht Chiara koos Rumeenia kooli direktrissi ja projektijuhiga

Koht, kus koosolek toimus ja pildil ka õpetaja Marika Sloveeniast


No comments:

Post a Comment