Erasmus+: Kaasav haridus

Kuusalu keskkool osaleb partnerina kaasava hariduse 3-aastases koostööprojektis "Join us - Support me!".

Projektis keskendutakse kaasavale haridusele, luuakse koos tegevuskavu ja proovitakse need praktikas järele. Keskendutakse muusika ja füüsilise aktiivsuse elementide lisamisele tunniprogrammidesse. Projektis pööratakse eriline tähelepanu erivaajdustega laste kaasamisele.


Projektipartnereid on 10, neist 5 on koolid

Projekti üldkoordinaator on Itaalia

Projekti kestus: 2015-2018

-------------------------------------------------------------------
Projekti tegevuste kohta leiab ülevaated blogis märksõna "Erasmus Kaasav"
 alt.

--------------------------------------------------------------------
Projekti tegevused:

* Õpetajate koolitused

1) 16.-21.02.2016 - Muusikale keskenduv koolitus Londonis, Suurbritannias
Osalevad Piret Kamber, Kai Peterson, Pille Pürg, Taavi Esko
Koolituse ülevaade  

2) Detsember 2016 - Spordile ja kaasamisele keskenduv koolitus Rootsis


* Õpilasgruppide vahetused (10 õpilast ja 2 õpetajat )


1) 30.03-04.04.2016 - Turany, Slovakkia

2) 16.-20.mai 2016 - Kuusalu KK võõrustab õpilasgruppe ja koolitajaid!
Blogipostitused märksõna "Eesti" all

3) November 2016 - Rumeenia (muusika)

4) Märts 2017 - Liege, Belgia

5)  Mai 2017 - Viterbo, Itaalia (sport)

6)  September 2017 - Brüssel, Europarlament (ühiskond)


* Projektikohtumised (Transnational Project Meetings)

1) Oktoober 2015 - Itaalia
2) Aprill 2016 - Leedu
3) September 2016 - UK
4)  Jaanuar 2017 - Belgia
5) Oktoober 2017 - Rootsi
6) Juuni 2018 - Slovakkia

No comments:

Post a Comment