Monday, June 24, 2019

Ilmus Kuusalu kooli ajaleht

Viimases kooli lehe numbris kirjutasime nii Portugali kui Soome reisidest.
Portugali viis meid Vaimse tervise projekt.
Soomes käidi Demokraatia projekti raames.
Mõlemaid projekte viime läbi põhikoolis.