Erasmus+ Mänguline matemaatika

2018-2020


Projekti tunnus: 2018-1-EE01-KA229-047104

Projekti nimetus inglise keeles: Maths with Games

Partnerid: Eesti, Türgi, Suurbritannia, Itaalia, RumeeniaMatemaatikapädevus on üks 21. sajandi võtmepädevusi. Viis kooli erinevatest Euroopa riikidest otsustasid uuendada õppemeetodeid, viies matemaatika klassiruumist välja. Paljud õpilased leiavad, et matemaatika on igav ja ainest on raske aru saada – see tõsiasi pani aluse projekti käivitamisele. Kõik partnerkoolid määratlesid kitsaskohad, mida tuleks parendada - tõsta uudishimu, huvi matemaatika kohta, parandada vähese edukusega õpilaste ainealaseid teadmisi matemaatikast ning pakkuda uusi materjale matemaatika õpetamiseks tõhusal ja nauditaval viisil.

Projekti "Mänguline matemaatika" kaudu plaanime tõsta õpilaste teadlikkust ja huvi matemaatika õppimise vastu. Projekt on mõeldud 13.-18.-aastastele õpilastele. Tegevuste eesmärk on julgustada õppima ja avastama, arendades mõtlemisoskust, kujutlusvõimet, loovust, inglise keele ja IKT-oskusi.

Projekti eesmärgiks on näidata, kui suurt mõju avaldab matemaatika meie igapäevaelule. Soovime äratada õpilaste uudishimu seoste leidmisel matemaatika ja reaalse maailma vahel, 


5 projektikohtumise raames käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Matemaatika õpe, innovaatilised õppemeetodid. Toimub Türgis, osaleb 2 õpetajat igast partnerkoolist (detsember 2018)

2. Matemaatika ja kauniste kunstide seos Toimub Eestis, osaleb 6 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist. (mai 2019)

3. Matemaatilised veidrused ja huvitavad faktid Toimub Itaalias, osaleb 6 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist (november 2019)

4. Matemaatika meie igapäevaelus Toimub Inglismaal, osaleb 7 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist (märts 2020)


5. Kujundite matemaatika    Toimub Rumeenias, osaleb 6 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist ( mai 2020)


No comments:

Post a Comment