Thursday, September 27, 2018

Töövarjutamine Itaalias

Sel õppeaastal saavad neli meie kooli õpetajat käia Erasmus+ haridustöötajate õpirände programmi vahendusel uudistamas ja kogemusi hankimas meie partnerkoolide juures. Neli õpetajat teevad töövarjutamist ning seitse osalevad täiendkoolitustel.

Algklasside õpetaja ja ringijuht Kaja-Astrid viibib kaks nädalat (25.09-09.10.18)  Itaalias ja siin on tema esimene reisikiri. Matera linnake on tulvil kultuuri ja ajalugu ning on kantud Unesco maailmapärandi nimekirja.

-------------------------------------------------------

Tere!

Olen töövarjuks Materas Scuola Elementare "Guglielmo Marconi" nimelises algkoolis. Minu juhendajaks on Roberta Capasso. Selles koolis õpivad lapsed vanuses 3-10. Peale seda lähevad nad üle põhikooli. 

Igas tunnis on õpetajal abiks vastavalt vajadusele 1-3 abiõpetajat.

Koolipäev algab kl 8.30 ja lõpeb 13.00. Lapsed veedavad kogu päeva oma klassis. Mööda koolimaja ringi liikuda lapsed omapäi ei tohi. Meie koolidele sarnaseid vahetunde siin ei ole. Kui üks tund saab läbi, läheb see sujuvalt üle teiseks tunniks. 

Trükitud töövihikuid neil ei ole. Igas aine jaoks on neil A4 formaadis kaustik. Vihikud on väga korrektsed ja ilusad. IKT vahendeid kasutatakse ainult arvutiõpetuse tundides. Päeva lõppedes rivistatakselapsed kahekaupa ja õpetaja viib nad koolimaja uksest välja, kus vanemad neid juba ootavad. Õppetöö tunnis toimub väga rahulikus tempos. 

Täna külastasime ka põhikooli. Seal toimus kohtumine kirjaniku Janna Carioliga. Lapsed olid läbi lugenud tema raamatu "La stella rossa di Ivan" ning toimus arutelu selle raamatu üle. Itaalia lastele meeldib raamatuid lugeda. Ciao!
Kaja-Astrid