Tuesday, March 1, 2016

Õpirändel Portugalis - kultuuriväärtused läbi kaamerasilma
7. kuni 13. veebruarini viibisin õpirändel Almadas/ Lissabonis, Portugalis.
Kursuse teemaks oli „Europeans sharing views – making sense of the world through multimedia“., ehk tõlkides „Eurooplased jagavad vaateid – tunnetades  maailma läbi multimeedia“.

Kursuse valikul sai minu jaoks otsustavaks peale teema ja toimumiskoha ka väga hea programm, kus kõik oli kavandatud esimesest viimase minutini.  

Iga õpirände üks plussidest on kahtlemata kogemuste vahetamine ja suhtlemine kolleegidega teistest riikidest, nii oli ka seekord. Minu kaaslased olid Lätist, Soomest, Poolast, Horvaatiast, Liechtensteinist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Taanist. Tore ja rikastav oli nendega suhelda, rääkida koolist, õppimisest ja õpetamisest, saada teada palju uut ja rõõmuga ka kogeda, kui hästi on kõik meil, Eesti koolis.

Nagu öeldud, tõmbas mind Lissaboni-kursusele selle tihe ja töine kava. Lisan selle inglisekeelse versiooni.

Sellest on näha, et päevad olid tihedat tegutsemist täis – kursuse lõpuks tuli valmis saada kuni viieminutiline film. 

Teemavaldkond oli „Heritage“ („Pärand“) ja sellest lähtuvalt tuli valida oma filmile teema ja selle valmimise nimel tööle hakata. Õnneks oli kogu töö tehtud meie, osavõtjate jaoks, väga praktiliseks ja meeldivaks: meid jaotati gruppidesse ja igale grupile määrati ka asjatundjast konsultant. 

    * * *

Meie olime kolmekesi koos Vesa (Soome) ja Ritaga (Läti), panime oma grupile nimeks „7 hills“ (mõeldes Lissaboni linnale, mis asub seitsmel künkal) ja valisime teemaks „Cork in Walk“. 

Korgist ja kasutusvõimalusest lisaks ka Eesti Päevalehe artiklist "Kork - mitte ainult veinipudelile" (15.03.2008)

Portugal on maailma suurim korgi eksportija, ja fantaasial korgi kasutamise osas ei ole piire. Pudelikorgid, meile ehk kõige tuntum korgi kasutusala, on tegelikult vaid üks paljudest – lisanduvad plaadid, mantlid, kotid, kingad ja palju-palju muud. Seda kõike tahtsimegi oma filmis käsitleda ja saavutasime oma eesmärgi, paljus tänu meie grupi tehnilisele toele, Basharat Khan´ile Šotimaalt. 

Korgitamme looduslik levila on Edela-Euroopa ja Loode-Aafrika. Loe edasi korgitamme kohta Vikipeedia artiklist.

Huvilistel on võimalik meie tehtud filmi vaadata ja korgi teemast natuke rohkem teada saada (otselink):


Teiste meeskondade filmid:

Jean and Nora Team - "Young People and Heritage in Lisboa"
 BRIDGE Team "Portugese Heritage"
E.U. Team "Day of Heritage"


Meie programmi mahtus ka tutvumine Portugali kooliga. Meie kursuse korraldaja Rui Baltazar töötab Emidio Navarro koolis Almadas (Almadat võib nimetada Lissaboni eeslinnaks) ja sama kooli poisid tegid meile väga informatiivse ringkäigu mööda kooli.
Veel kord Rui Baltazar. See on üks imetore, hakkaja ja sõbralik inimene – tänu temale sujus meie nädalal kõik väga ladusalt, jõudsime, tegime ja nägime palju. Meenutan teda tõesti parimate sõnadega!

TV Almada tegi kursusest uudiskokkuvõtte:

Olen oma õpirändega väga rahul ja soovitan õpirännet kui võimalust õppida, end arendada ja kogemusi koguda kõikidele soojalt. Suur tänu Piiale Portugali-kursust leidmast, seda mulle soovitamast ja kõiges abiks olemast!

Aili Kontus
Õppealajuhataja
Saksa keele õpetaja
No comments:

Post a Comment