Thursday, January 21, 2016

Külalisõpetajad

20.-29. jaanuarini viibivad meie koolis kûlas kaks õpetajat partnerkoolidest - Magdalena Goc (Poola) ja  Vlasta Kovačević Herzog  (Horvaatia).

Magdalena on inglise keele ôpetaja, Vlasta aga kunsti- ja meediaôpetaja.

Nad külastavad tunde, tutvustavad oma kooli ja riiki, vaatlevad igapäevast koolielu, suhtlevad õpilaste ja ôpetajatega.

No comments:

Post a Comment